Beroeps/Bedrijfsaansprakelijkheid

Verantwoordelijk werk, serieuze aansprakelijkheidÖ

Werken in de psychologie is prachtig ťn verantwoordelijk. Hoe zorgvuldig en deskundig u ook werkt: het vraagt een verstandige dekking van uw beroepsrisico's. Daarom is er de Beroeps- en Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die Aon in samenwerking met het NIP heeft ontwikkeld. Die beschermt u tegen de financiŽle gevolgen van een onverhoopte professionele vergissing. Voor u is dat een zorg minder; u kunt zich ongehinderd richten op uw werk.

Dekking die bij u past

Deze verzekering biedt dekking voor Bedrijfs- ťn Beroepsaansprakelijkheid. Omdat beide voor uw praktijk nodig zijn, bieden we ze gecombineerd aan. De Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kent ťťn standaard dekking. Bij de Beroepsverzekering heeft u de keuze uit drie varianten. Zo kunt u eenvoudig de zekerheid vinden die het best bij u past. Bovendien betaalt u niet voor zaken die in uw praktijk niet van toepassing zijn. Zo blijft de premie scherp.

Bedrijfsaansprakelijkheid

De verzekering voor Bedrijfsaansprakelijkheid beschermt u tegen claims in verband met materiŽle en/of letselschade en de gevolgen daarvan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een cliŽnt die tijdens een sessie door een stoel zakt. Of een medewerker die uitglijdt op een gladde vloer waarvoor niet is gewaarschuwd. Uw bedrijf is dan aansprakelijk. (Let wel: zuivere vermogensschade valt hier niet onder.)

Beroepsaansprakelijkheid

De verzekering voor Beroepsaansprakelijkheid beschermt u tegen onverhoopte kostbare fouten in uw werk als psycholoog. Deze dekt met name situaties waarin een cliŽnt u aansprakelijk stelt voor geleden financiŽle schade - in vaktaal Ďzuivere vermogensschadeí. Het gaat dan niet om materiŽle en/of letselschade maar om aantasting van het financiŽle vermogen van uw cliŽnt. Een cliŽnt heeft bijvoorbeeld veel meer sessies gevolgd (en betaald) dan nodig was, maar is er niet beter van geworden. Of: het carriŤreadvies dat u hem gaf, pakt voor hem/haar financieel nadelig uit. Als uw cliŽnt u aansprakelijk stelt, beschermt deze verzekering u tegen de financiŽle gevolgen.

Drie varianten beroepsaansprakelijkheidsverzekering

U heeft de keuze uit een drietal varianten van de beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Compleet*

Alle claims van derden
Deze variant geldt voor alle werkvelden van de psycholoog.

Binnen deze variant kunt u een hoger verzekerd bedrag kiezen.

Uitgebreid*

Claims van derden excl. forensische psychologie
Deze variant geldt voor alle werkzaamheden van de psycholoog met uitzondering van het werkveld Ďforensische psychologieí. Deze uitsluiting geldt alleen bij deze uitgebreide variant. Deze variant is o.a. bedoeld voor psychologen in de werkvelden Mediation, Arbeid & Organisatie, School, etc.

Binnen deze variant kunt u een hoger verzekerd bedrag kiezen.

Standaard*

Claims van cliŽnten
Dekt alleen claims van cliŽnten mťt verwijsbrief. Deze variant geldt voor alle werkzaamheden van de psycholoog. Claims van cliŽnten zůnder verwijsbrief van de arts zijn niet gedekt.

Welke variant past bij u?

Hulpmiddel bij variant-keuze beroepsaansprakelijkheid

Behandelt u uitsluitend cliŽnten met een verwijsbrief?

Wij adviseren u te kiezen voor de standaard variant. Deze biedt dekking binnen Nederland. Verricht u ook werkzaamheden buiten Nederland dan adviseren wij u de uitgebreide variant.

Aanvraagformulier   (552 Kb) Ľ

Bent u (ook) werkzaam als forensisch psycholoog?

Wij adviseren u te kiezen voor de complete variant.

Aanvraagformulier   (552 Kb) Ľ

Wij adviseren u te kiezen voor de uitgebreide variant.

Aanvraagformulier   (552 Kb) Ľ
Uitsluitingen

Bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn onder andere de volgende aanspraken tot schadevergoeding uitgesloten:

  • voortvloeiend uit of verband houdend met het toezeggen of garanderen van resultaten, rendementen etcetera.
  • het verstrekken van medicijnen en/of het verrichten van medische handelingen.

Premie en maximum verzekerde bedragen

VariantJaarpremieBeroepsaansprakelijkheidBedrijfsaansprakelijkheid
Per aanspraakPer verzekeringsjaarPer aanspraakPer verzekeringsjaar
Compleet EUR 375,- EUR 250.000,- EUR 500.000,- EUR 2.500.000,- EUR 5.000.000,-
Compleet EUR 450,- EUR 500.000,- EUR 1.000.000,-
Uitgebreid EUR 290,- EUR 250.000,- EUR 500.000,-
Uitgebreid EUR 350,- EUR 500.000,- EUR 1.000.000,-
Standaard EUR 160,- EUR 250.000,- EUR 500.000,-
Alle genoemde premies zijn exclusief EUR 13,- eenmalige poliskosten en 21% assurantiebelasting.

Eigen risico

Voor alle varianten gelden onderstaande bedragen.

BeroepsaansprakelijkheidBedrijfsaansprakelijkheid
MateriŽle schadeLetselschade
EUR 250,- EUR 150,- EUR 1.250,-

Dekkingsgebied

Varianten Uitgebreid en Compleet
De varianten Uitgebreid en Compleet bieden dekking over de gehele wereld, met uitzondering van de USA en Canada. Voorwaarde is wel dat op de aanspraak het Nederlands recht van toepassing is en dat de Nederlandse rechter van de aanspraak kennis neemt.

Variant Standaard
De variant Standaard biedt dekking ongeacht waar in Nederland de fout is gemaakt. Voorwaarde is wel dat op de aanspraak het Nederlands recht van toepassing is en dat de Nederlandse rechter van de aanspraak kennis neemt.

Actievoorwaarden

Actievoorwaarden