(Tucht)rechtsbijstand

De leden van het NIP kunnen via Aon Verzekeringen een aantrekkelijke beroeps- en particuliere rechtsbijstand verzekering afsluiten.
Deze verzekering bestaat uit de onderdelen:

  • Tuchtrechtdekking
  • Beroepsdekking (incl. tuchtrecht)
  • Particuliere dekking (alleen i.c.m. de beroepsdekking)

Tuchtrechtdekking

De tuchtrechtdekking voorziet in juridische bijstand voor tuchtrechtzaken voortvloeiend uit het tuchtrecht van het NIP, het Kwaliteitsregister Jeugd en de Wet-BIG.

Premie

Externe kostendekking

Voorwaarden Tuchtrechtdekking

Beroepsdekking

De beroepsdekking is een complete dekking. De dekking is op basis van de formule "alles is gedekt, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten".
De psycholoog kan een beroep doen op geschillen met eventueel personeel, een geschil met een ziektekostenverzekeraar, geschillen met cliënten, bijstand in een tuchtrechtelijke kwesties, enzovoorts.

Premie

Externe kostendekking

Voorwaarden Beroepsdekking

Particuliere dekking

De particuliere dekking is een ruime dekking. Denk aan geschillen rond een eigen woning, de inkoop van consumentengoederen, geschillen met een werkgever, problemen rond een vakantie, een ongeval in het verkeer.

In aanvulling op de particuliere dekking kan ook nog een Pluspakket meeverzekerd worden. Dit biedt onder andere bijstand in specifieke zaken zoals fiscale kwesties, vermogensbeheer en uitbreiding van het verzekeringsgebied in vakantiezaken.

Premie

Voorwaarden

Algemeen

Acceptatiecriteria

Dekkingsvoorbeelden

 
 
Direct contact:
Zakelijke verzekeringen
 


Avéro Achmea
071 – 751 00 22

op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur


Aon Verzekeringen


071 - 364 3149

nip@aon.nlOp werkdagen bereikbaar van:
8:00 - 18:00 uur


Aon Verzekeringen (excl. Zorg)


010 - 448 8875

info@aonverzekeringen.nlOp werkdagen bereikbaar van:
8:00 - 18:00 uur


OHRA helpdesk:
026 - 400 40 40

werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.

Uw collectiviteitsnummer: 348